1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Сайт – особистий сайт (вкажіть приналежність сайту), розташований у мережі Інтернет за адресою: https://lynnykdental.com/

Адміністрація Сайту – ФОП Линник Руслан Сергійович,

Користувач – фізична або юридична особа, яка розмістила свою персональну інформацію за допомогою Форми зворотнього зв’язку на сайті з подальшою метою передачі даних Адміністрації Сайту.

Форма зворотнього зв’язку – спеціальна форма, де Користувач розміщує свою персональну інформацію з метою передачі даних Адміністрації Сайту.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Дійсна Політика конфіденційності є офіційним типовим документом Адміністрації Сайту і визначає порядок обробки та захисту інформації про фізичних та юридичних осіб, що використовують Форму зворотнього зв’язку на Сайті.

2.2. Метою цієї Політики конфіденційності є забезпечення належного захисту інформації про Користувача, зокрема його персональних даних від несанкціонованого доступу і розголошення.

2.3. Відносини, пов’язані зі збором, зберіганням, розповсюдженням і захистом інформації про користувачів регулюються цією Політикою конфіденційності та чинним законодавством України.

2.4. Чинна редакція Політики конфіденційності є публічним документом, розробленим Адміністрацією Сайту і доступним будь-якому Користувачеві мережі Інтернет за умови переходу по гіпертекстовому посиланню «Політика конфіденційності».

2.5. Адміністрація Сайту має право вносити зміни в дійсну Політику конфіденційності.

2.6. За умови внесення змін до Політики конфіденційності, Адміністрація Сайту повідомляє про це Користувача шляхом розміщення нової редакції Політики конфіденційності на Сайті https://lynnykdental.com/.

2.7. За умови розміщення нової редакції Політики конфіденційності на Сайті, попередня редакція зберігається в архіві документації Адміністрації Сайту.

2.8. Використовуючи Форму зворотнього зв’язку, Користувач висловлює свою згоду з умовами цієї Політики конфіденційності.

2.9. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність одержуваної (тієї, що збирається) інформації про Користувача.

3. УМОВИ І ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Персональні дані Користувача, зокрема ім’я, прізвище, по-батькові, e-mail, телефон, skype та інші, передаються Користувачем Адміністрації Сайту за згодою Користувача.

3.2. Передача персональних даних Користувачем Адміністрації Сайту за допомогою Форми зворотнього зв’язку означає згоду Користувача на передачу його персональних даних.

3.3. Адміністрація Сайту здійснює обробку інформації про Користувача, зокрема його персональних даних: ім’я, прізвище, по-батькові, e-mail, телефон, skype та інші, – а також додаткової інформації про Користувача, що надається ним за власним бажанням: організація, місто, посада та інші з метою виконання зобов’язань перед користувачем Сайту.

3.4. Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів:

а) законності цілей і способів обробки персональних даних і сумлінності;

б) відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим під час збору персональних даних;

в) відповідності обсягу і характеру оброблюваних персональних даних способам обробки персональних даних і цілям обробки персональних даних;

г) неприпустимість об’єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, що містять персональні дані.

3.5. Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних Користувача за умов його згоди з метою надання послуг/продажу товарів, запропонованих на Сайті.

4. ЗБЕРІГАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Персональні дані Користувача зберігаються виключно на електронних носіях і використовуються виключно за призначенням, обумовленим у п.3 цієї Політики конфіденційності.

5. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Персональні дані Користувача не передаються будь-яким третім особам за винятком випадків, які передбачає ця Політика конфіденційності, зазначених у Згоді з розсилкою.

5.2. Надання персональних даних Користувача за запитом державних органів, органів місцевого самоврядування здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.

6. ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗНИЩЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Персональні дані Користувача зберігаються на електронному носії сайту безстроково.

6.2. Персональні дані Користувача знищуються за бажанням користувача на підставі його звернення або з ініціативи Адміністратора сайту без пояснення причин шляхом видалення Адміністрацією Сайту інформації, розміщеної Користувачем.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

Користувач має право на підставі запиту отримувати від Адміністрації Сайту інформацію, що стосується обробки його персональних даних.

8. ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОРИСТУВАЧІВ

Адміністратор Сайту уживає технічних та організаційно-правових заходів з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій.

9. ЗВЕРНЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ

9.1. Користувач має право направляти Адміністрації Сайту свої запити, зокрема щодо використання/видалення його персональних даних, передбачені п.3 цієї Політики конфіденційності в письмовій формі за адресою, вказаною в п.1.

9.2. Запит, що направляється Користувачем, повинен містити наступну інформацію:

для фізичної особи:

– номер основного документа, що посвідчує особу Користувача або його представника;

– відомості про дату видачі зазначеного документа й орган, що його видав;

– дату реєстрації через Форму зворотнього зв’язку;

– текст запиту у вільній формі;

– підпис Користувача або його представника.

для юридичної особи:

– запит у довільній формі на фірмовому бланку;

– дата реєстрації через Форму зворотнього зв’язку;

– запит повинен бути підписаний уповноваженою особою з додатком документів, що підтверджують повноваження особи.

9.3. Адміністрація Сайту зобов’язується розглянути і направити відповідь на запит, що надійшов від Користувача протягом 30 днів з моменту надходження звернення.

9.4. Вся кореспонденція, отримана Адміністрацією від Користувача (звернення в письмовій/електронній формі), є інформацією обмеженого доступу і без письмової згоди Користувача розголошенню не підлягає. Персональні дані та інша інформація про Користувача, який надіслав запит, не можуть без спеціальної згоди Користувача бути використані інакше – виключно для відповіді за темою отриманого запиту або у випадках, прямо передбачених законодавством.